გთავაზობთ

მაღალი ხარისხის სამშენებლო მასალებს ფუნდამენტის მოსამზადებლად, იატაკების გასასწორებლად, ჰიდროიზოლაციისთვის, ბუნებრივი ქვების &კერამიკული ფილების დასაფიქსირებლად, ასევე  სხვა მოსაპირკეთებელ მასალებს.

ყველა პროდუქტი:


ჩვენი პარტნიორები


Palme Makina
Polyplast